Stable ตู้เก็บเอกสาร บานเปิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตรงกลางมี2ลิ้นชัก รุ่น ST-CAB-02

stable

ชื่อสินค้า : ตู้เก็บเอกสาร บานเปิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตรงกลางมี2ลิ้นชัก รุ่น ST-CAB-02
รหัสสินค้า : Stable/ST-CAB-02
ขนาดสินค้า : 120*40*84 ซม.

5,475.00 ฿

ชื่อสินค้า : ตู้เก็บเอกสาร บานเปิดฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตรงกลางมี2ลิ้นชัก รุ่น ST-CAB-02
รหัสสินค้า : Stable/ST-CAB-02
ขนาดสินค้า : 120*40*84 ซม.